החלטה יוצאת דופן של בית המשפט שקיבל את עמדת עו"ד דני כהן (אשר ייצג את התובע – נפגע תאונת דרכים) ולפיה על חברת הביטוח לגלות את פרטי דוחות החקירה המצויים ברשותה.

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

 

07 ספטמבר 2011

ת"א 31757-04-11 לייבל נ' ברידקי ואח'

בפני כב' השופטת מלכה ספינזי

 

 

 

מספר בקשה:5

 

 

התובע

 

ניר יצחק לייבל

ע"י ב"כ עו"ד דני כהן

 

נגד

 

הנתבעת

שומרה, חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד זיו מנדלוביץ

       

 

 

החלטה

 

 

1.         בפני בקשה שהגיש התובע לאפשר לו גילוי ספציפי – להבדיל מעיון – של דוחות החקירה שערכה הנתבעת על נספחיהם לרבות גילוי מועדי עריכת הדוחות הנספחים ותוכנם, וכן זהות עורכי הדוחות והנחקרים.

 

2.         מדובר בתביעה שהגיש התובע בגין תאונת דרכים שאירעה לו לטענתו ביום 3/8/10. בכתב הגנתה הכחישה הנתבעת כי התובע אכן נפגע באירוע הבא בגדר "תאונת דרכים" כמשמעות דיבר זה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה (1975) (להלן:"החוק";"חוק הפלת"ד") וטענה כי נסיבות פציעתו שונות מאלה שתוארו על ידו בכתב התביעה.

 

3.         לטענת התובע לא די בעובדה שהנתבעת ציינה באופן כללי לאקוני כי ברשותה דוחות חקירה וכי תוכנם חסוי שכן בהתאם לפסיקה [רע"א 4249/98 סויסה נ' הכשרת הישוב ואח' (להלן:"הלכת סויסה")] רשאי התובע  לקבל לרשותו את כל מסמכי הנתבעת בין שהם מועילים ובין שהם מזיקים.

 

4.         הנתבעת מתנגדת לבקשה. לטענתה מאחר ושאלת נסיבות התאונה הנטענת לוטה בערפל, הרי שגילוי תוכן דוחות החקירה והנספחים בשלב כה מקדמי ועוד לפני שהתובע הגיש ראיותיו יהיה בו כדאי לפגוע ב'כלי' היחידי העומד לרשותה לסתור תביעת התובע ולהוכיח כי אינה אמת.

 

5.         השאלה הצריכה הכרעה במסגרת בקשה זו היא מה מידת הפירוט הנדרשת מבעל דין בגילוי מסמכים והאם כללי חיסיון אשר נקבעו בפרשת סויסה – לפיהם במקרים מסוימים ובכדי לשמר את אינטרס גילוי האמת ניתן לדחות את מועד העיון במסמכי היריב – חלים רק על הליכי עיון או שמא חלים גם על הליכי גילוי.

 

6.         עיון בטופס 11 המהווה נוסח תשובה לגילוי מסמכים הקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי – נוסח משולב התשמ"ד 1984 (להלן:"התקנות") מלמד כי לגבי כל מסמך המופיע בתצהיר גילוי המסמכים יש לפרט את תיאורו ותאריכו. כאשר ניתן פירוט שכזה הרי שניתן לומר שתנאים שנקבעו בתקנות לגילוי מסמכים מולאו.

 

           עוד עולה מנוסחו של טופס 11 כי ככל שצד מבקש להתנגד להצגת מסמך כלשהו, למשל מטעמי חיסיון, עליו לציין זאת במפורט. [ראה ע"א 267/81 378/81 יצחק מזרחי ואח' נגד מלון קזינו אילת בע"מ, פד"י לח (1) 589]

 

7.         בתא (חי') 904/05 אבו קרניאת עלי נ' אבו קרניאת מוסא (פורסם בנבו) מסביר כב' הש' עמית כיצד יש, לדעתו, לפרש את שנקבע ב'פרשת סויסה' לעניין חיסיון כדלקמן:

 

"פסק הדין עוסק בשאלה עקרונית של זכאות בעל דין לקבל מידע על מסמכי היריב בשלבי ההכנה למשפט, טרם החל שלב שמיעת הראיות, והרציונאל של פסק הדין, כוחו יפה הן לשלב הגילוי והן לשלב העיון. ככלל ראוי כי בשלב הגילוי יפרט כל צד במידת האפשר את המסמכים שברשותו….אינני סבור כי הלכת סויסה מחייבת ליתן פירוט דקדקני של המסמכים בשלב גילוי המסמכים מקום בו גם פירוט של מהות המסמך (ולא רק תוכנו של המסמך) עלול לפגוע במטרה של גילוי האמת. גם בעניין זה כמו גם לגבי השלב של העיון במסמך ניתן שיקול דעת לערכאה הדיונית והמבחן הקובע הוא אם יהא בדחיה של הגילוי המפורט, כדי לשרת את האינטרס של גילוי האמת. ברגיל,על מנת לקבל החלטה מושכלת הן בנושא הגילוי והן בנושא העיון ראוי כי בית המשפט יעיין תחילה במסמכים ובראיות נשוא הבקשה …" הדגשות שלי – מ.ס.)

 

דעתו זו של כב' הש' עמית מקובלת עלי.

 

   8.      ומן הכלל אל המקרה שלפנינו.

 

מתוכן הבקשה עולה כי הנתבעת לא עמדה בתנאי טופס 11 שכן היא לא פרטה מועדי עריכת דוחות החקירה או נספחיהם.

 

עוד עולה כי הנתבעת גם לא פרטה לא את תוכן הדוחות והנספחים ולא את זהות החוקרים והנחקרים.

 

לטענת הנתבעת בגילוי כאמור בשלב מקדמי זה של הדיון, שעה שהתובע טרם הגיש ראיותיו וטרם נחקר בחקירה נגדית, יהא כדי לפגוע בהגנתה ובגילוי האמת אודות הנסיבות בהן התרחשה התאונה הנטענת, ועל כן דין הבקשה כולה להדחות.

 

9.         לאחר ששקלתי טענות הצדדים אלה מול אלה ולאור מהות התביעה ושאלת החבות השנויה במחלוקת, איני סבורה כי בגילוי פירוט מספר דוחות החקירה ומועד עריכתם וכן בתיאור כללי של נספחי כל דוח, ככל שקיימים נספחים (דהיינו: הודעות, קלטות, תצלומים וכיוצ"ב) בלבד, בשלב זה של הדיון וטרם הגשת ראיות התובע וחקירתו הנגדית יש משום פגיעה בהגנת הנתבעת.

 

לטעמי גילוי הפרטים האמורים (פירוט מס' הדוחות והנספחים לרבות מועד עריכתם) מצד אחד ודחיית מועד גילוי תוכן הדוחות והנספחים וכן זהות החוקרים והנחקרים (אשר הינם עדים בפוטנציה) מצד שני מהווה איזון נכון בנסיבות בין זכותו של התובע לחשיפת מידע ולניהול משפט "בקלפים פתוחים" לבין זכות הנתבעת לחיסיון.

 

10.        אשר על כן ראיתי לקבוע כדלקמן:

 

        א.         הנתבעת תפרט בתצהיר מועדי הדוחות ומספרם.

 

ב.         כמו כן תפרט הנתבעת בתצהיר האם לדוחות מצורפים נספחים וככל שקיימים נספחים תפרט מהותם (הודעות; הקלטות וצילומים)  ומועד עריכתם.

 

ג.          באשר לבקשה כי הנתבעת תפרט גם את זהות החוקרים והנחקרים ותוכן ההודעות שנגבו – הרי שבשלב מקדמי זה שעה שהתובע כלל עוד לא הגיש ראיותיו, לא ראיתי מקום להיעתר לבקשה.

 

 

5129371

54678313ד.       בדיון הקרוב הקבוע תמציא הנתבעת לעיוני את דוחות החקירה וזאת לצורך מתן החלטה באשר למועד שבו יהא על הנתבעת להעביר עותק מהדוחות על כל נספחיהם לעיונו של התובע.

 

 

ת"א 31757 04 11 לייבל נ' ברידקי 54678313

11.        המזכירות תעביר העתק החלטתי זו  לצדדים .

 

ניתנה היום,  ח' אלול תשע"א, 06 ספטמבר 2011, בהעדר הצדדים.

            

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

המידע באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא או תחליף לייעוץ ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה כזו או אחרת (משפטית או שלא משפטית). כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.