nrg – 25.10.10

צעירה שהשתוללה על הכביש פגעה בחיים בירנבאום (86) והפכה את חייו לסיוט. בנו, היוצר המוערך, סועד מאז את אביו. והנהגת? חמקה מעונש

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/170/499.html

 

המידע באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא או תחליף לייעוץ ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה כזו או אחרת (משפטית או שלא משפטית). כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.