על פי הדין במדינת ישראל, הרי שכל אדם אשר נפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצוי.

כדי שנפגע תאונת דרכים אכן יהיה זכאי לפיצוי, מחייב אותו החוק לעשות ביטוח לרכב בו הוא נוהג (ביטוח חובה) וחברת הביטוח שביטחה את הרכב היא זו שמשלמת את הפיצויים. לדוגמא – אם בתאונה מעורבים שני רכבים או יותר, כל נפגע יהיה זכאי לפיצוי מחברת הביטוח של הרכב בו הוא נסע ; אם מדובר בהולך רגל, הוא יהיה זכאי לפיצוי מחברת הביטוח שביטחה את הרכב שפגע בו.

אך מה קורה במקרה שבו הרכב שפגע בהולך הרגל לא מבוטח בביטוח חובה? מה קורה כאשר מדובר בתאונת פגע וברח ולא יודעים איזה רכב, איזה נהג ואיזו חברת ביטוח? מה קורה כאשר הנוסעים ברכב נפגעו בתאונת דרכים כאשר אין ביטוח או כאשר הנהג נהג ללא רישיון (ולכן הביטוח לא תקף)? ומה קורה כשחברת הביטוח שביטחה את הרכב נמצאת בפירוק ולא יכולה לשלם פיצויים?

בדיוק בגלל מקרים כאלה ומקרים דומים, הקימה המדינה את הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, ובשמה הרווח – "קרנית". ומה תפקידה של "קרנית"? התפקיד של "קרנית" כפי שמוגדר בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים , הוא "… לפצות נפגע הזכאי לפיצויים לפי חוק זה ואין בידו לתבוע פיצויים מאת מבטח מחמת אחת מאלה: (1)הנוהג האחראי לפיצויים אינו ידוע; (2)אין לנוהג ביטוח לפי פקודת הביטוח או שהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה; … (3) המבטח נמצא בפירוק.".

במקרים אלו, "קרנית" מתפקדת כמו חברת ביטוח לכל דבר ועניין. יחד עם זאת ישנם מקרים בהם למרות שלא היה ביטוח, גם "קרנית" לא תפצה נפגע תאונת דרכים.

"קרנית" לא תפצה נפגע תאונת דרכים במקרים הבאים:

מי שגרם לתאונה במתכוון ונפגע תוך כדי התאונה.

מי שנפגע בתאונת דרכים בעת שנהג ברכב ללא רשות ומי ששהה ברכב בידיעה שנוהגים בו ללא רשות (המקרה הקלאסי – תאונה בעת גניבת רכב).

מי שנפגע בתאונת דרכים כשהוא משתמש ברכב לצורך ביצוע פשע.

מי שנפגע בתאונת דרכים בעת שנהג ברכב ללא ביטוח, או שהביטוח שהיה לו לא כיסה את השימוש ברכב (לדוגמא – נהג אופנוע שרכב על האופנוע כאשר יש ביטוח חובה נקוב בשם ע"ש נהג אחר) –לכלל זה יש יוצא מהכלל.

בעל רכב או מחזיק ברכב שנפגעו בתאונת דרכים לאחר שנתנו לאחר לנהוג ברכב ללא ביטוח –לכלל זה יש יוצא מהכלל.

אם נקרא היטב את המקרים המפורטים למעלה, נלמד כי מי שנפל אשם מוסרי בהתנהגותו לא יהיה זכאי לפיצוי. ז"א, אדם תמים שנקלע שלא באשמתו למצב בו אין ביטוח – יהיה זכאי לפיצוי מ"קרנית", בעוד שאדם שנפגע בתאונת דרכים ובגלל אשמתו נעשה ברכב שימוש ללא ביטוח – לא יהיה זכאי לפיצוי מ"קרנית".

הכללים המפורטים למעלה זכו לפסיקה ענפה בבתי המשפט, ובמאמרים הבאים אעסוק בקצרה בכל אחד מהם.

זכות התביעה של "קרנית":

כשנפגע בתאונת דרכים מקבל אתהפיצוי מחברת הביטוח, חברת הביטוח אינה רשאית לתבוע מגורם אחר את הפיצויים ששילמה. שונה המצב במקרה בו "קרנית" משלמת פיצויים לנפגע תאונת דרכים, שאז החוק מאפשר לה במקרים מסוימים לתבוע חזרה את הכסף ששילמה.

את מי רשאית "קרנית" לתבוע?

"קרנית" רשאית לתבוע את כל אלו שלא זכאים לפיצוי במקרים שפירטתי לעיל (דהיינו – מי שגרם לתאונה במתכוון ; מי שנהג או שהה ברכב שנלקח ללא רשות ; מי שהשתמש ברכב לצורך ביצוע פשע ; בעלים ו/או מחזיק ו/או נהג ברכב ללא ביטוח תקף).

ניקח מקרה שבו נסעתי ברכב של חבר שנהג בו ללא שהיה ביטוח. הרכב היה מעורב בתאונת דרכים ונפגעתי. במקרה זה, "קרנית" תשלם לי פיצויים ותתבע את החבר על הסכום ששילמה.

ישנם כמובן מקרים ש"קרנית" אינה יכולה לתבוע או שאין את מי לתבוע, כמו תאונת פגע וברח או במקרה ש"קרנית" משלמת פיצויים במקום חברת ביטוח שנמצאת בפירוק.

מקרה נוסף שהחוק אוסר על "קרנית" לתבוע – אם החבר שלי שכח לחדש את הביטוח חובה השנתי שלו וטרם חלפו 30 ימים מיום שהסתיים הביטוח הקודם, "קרנית" אינה יכולה לתבוע אותו.

לסיכום:

מדובר בסוגיות מאוד סבוכות למרות שניסיתי לפשט אותן ככל שניתן. בכל מקרה, כל אדם שנקלע לסיטואציה בה מעורבת או עשויה להיות מעורבת "קרנית", מומלץ שיפנה מיד לייעוץ משפטי.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. החתום מעלה לא יישא באחריות כלשהי, עקיפה או ישירה, לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש באמור לעיל. בכל מקרה, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי פרטני.