מה הקשר בין התמונה לבין דיני הנזיקין?

מעניין? הכנסו הקשיבו והחכימו…