המוסד לביטוח לאומי כשמו כן הוא – מוסד שהוקם על ידי המדינה ומבטח את כל תושבי מדינת ישראל בתמורה לתשלום "פרמיה" (דמי ביטוח לאומי).

ה"ביטוח" שמכסה את תושבי ישראל מתפרס על מגוון רחב של תחומים. אחד מהתחומים הוא ביטוח נכות, ובשמו הנפוץ יותר – "נכות כללית".

ביטוח הנכות של הביטוח הלאומי נדון בפרק ט' לחוק הביטוח הלאומי.

מטרת ביטוח הנכות היא לספק הגנה (מאוד מאוד בסיסית והרבה פעמים גם בלתי מספקת) לאזרחי מדינת ישראל שעקב מצבם הרפואי, נפגע באופן קשה כושר העבודה שלהם.

בהקשר לכך אציין רק כי רק מי שהוא מתחת לגיל הפנסיה, זכאי לפנות לנכות כללית לצורך קבלת קצבה.

להבדיל מענף נכות מעבודה (שמתייחס אך ורק לפגיעות שהוכרו כתוצאה מעבודה), הרי שענף נכות כללית של הביטוח הלאומי מתייחס למצבו הרפואי הכללי של הנכה והשפעת הנכות על כושר העבודה שלו.

לכן, כשאדם מבקש לפנות לענף נכות כללית של הביטוח הלאומי, מומלץ שיציג את כל בעיותיו הרפואיות (גם בעיות שנראות על פניו קטנות ושוליות), שכן לפעמים הבעיה הרפואית הקטנה והשולית יכולה להיות ההבדל בין זכאות לבין חוסר זכאות לגמלה מהביטוח הלאומי.

כדי להיות זכאי לקצבת נכות כללית, על נכה עובד לעמוד בשני תנאים רפואיים מצברים (מעבר לתנאים נוספים שאינם רפואיים):

תנאי ראשון – נכות רפואית כוללת בשיעור שלא יפחת מ- 60%. לחילופין – אם אחת מהנכויות שנקבעה לו הינה בשיעור שלפחות 25%, אז מספיק שתיקבע לו נכות רפואית כוללת בשיעור של 40%. אחדד את האבחנה – אם כל אחת מהנכויות הינה נמוכה מ- 25%, אז הנכות הכוללת צריכה להיות לפחות 60%. לעומת זאת, אם אחת מהנכויות הינה בשיעור של 25% ומעלה, אז מספיק שהנכות הכוללת תהיה בשיעור של 40%.

תנאי שני – נכותו הרפואית של הנכה גרמה לכך שהוא איבד לפחות 50% מכושר העבודה שלו.

רק אם הנכה עומד בשני התנאים הרפואיים הללו (בנוסף לתנאים נוספים שאינם רפואיים), הוא יהיה זכאי לקצבה חודשית מביטוח לאומי.

מהו גובה הקצבה של נכה:

לאחר שנקבע כי הנכה עומד בתנאי הזכאות לגמלה חודשית, בודק הביטוח הלאומי מהו הסכום לו זכאי הנכה.

הגמלה החודשית משתנה בהתאם לנתונים אישיים של הנכה ובהתאם לגובה דרגת הנכות הרפואית ודרגת אובדן כושר העבודה שנקבעו לו.

ככל שדרגת הנכות הרפואית שנקבעה לנכה הינה גבוהה יותר, כך גם הגמלה החודשית תהא גבוהה יותר.

ככל שדרגת הפגיעה בכושר העבודה שנקבעה לנכה הינה גבוהה יותר, כך גם הגמלה החודשית תהא גבוהה יותר.

ישנה גם משמעות לנתוניו האישיים של הנכה. כך לדוגמא – נכה שהינו בעל משפחה יהיה זכאי לגמלה גבוהה יותר מאשר נכה ללא משפחה ונכה עם ילדים יהיה זכאי לגמלה גבוהה יותר מאשר נכה ללא ילדים.

כמו כן, יש לציין כי נכה שזכאי לקצבת נכות כללית יכול, בתנאים מסוימים, להמשיך ולעבוד ועדיין להיות זכאי לקצבה.

מידע מפורט יותר בנושא זה ניתן למצוא באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. החתום מעלה לא יישא באחריות כלשהי, עקיפה או ישירה, לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש באמור לעיל. בכל מקרה, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי פרטני.