עד היכן משתרעת אחריות המעסיק כלפי עובד שנפגע בעבודה? שני עובדים רבים ואחד מהם נפגע כתוצאה מהריב, האם למעסיק יש אחריות?

מה הדין במקרה זה?

לאורך שנים קבעו בתי המשפט השונים בארץ כי מעסיק חב חובת זהירות מוגברת כלפי העובדים שלו.

חובת הזהירות של המעסיק, כך נקבע, מחייבת את המעסיק לדאוג לכך כי העובד יעבוד בתנאי עבודה בטוחים, שלא לומר מושלמים.

הלכה ליברלית זו של בתי המשפט, הביאה לכך כי רוב רובן של תביעות עובדים כלפי מעסיקיהם בגין רשלנות שגרמה לתאונת עבודה – התקבלו.

לאורך השנים, הפנימו העובדים את זכויותיהם במקרים של תאונות עבודה ונראה כי לאורך השנים יותר ויותר עובדים פונים לבתי המשפט בתביעות נזיקין כנגד המעסיקים לאחר תאונות עבודה.

במאמר זה ברצוני להתייחס לסוגיית אחריות מעסיק כלפי עובד שנפגע עקב ריב עם עובד אחר.

במקרה אחד עבדו עובדים בקטיף. במהלך העבודה התערבו שני עובדים מי מהם יעבוד מהר יותר. אחד העובדים עבד מהר יותר, דבר שהכעיס את העובד השני ולכן הוא השליך על העובד הראשון את הסכין עימה עבד, פגע בו וגרם לו לנזקים. בית המשפט דן בשאלה האם למעסיק קיימת אחריות במקרה זה, וקבע שכן – אכן המעסיק חב כלפי העובד שנפגע עקב הריב ולכן עליו לפצותו!!!

ומה הסיבה לאחריות המעסיק במקרה זה? אין לי אלא לצטט את בית המשפט – "… המעביד צריך היה לצפות אפשרות להתרחשות המקרה, וזאת כאשר מדובר בקבוצת פועלים שעובדים עבודת כפיים בקבלנות, אוחזים סכין ארוכה מאוד וחדה בידיהם, כשהמוטיבציה המפעמת בהם הינה למלא את המכסה במהירות האפשרית על מנת לסיים את יום העבודה. דומני כי בנסיבות כמתואר לעיל, על המעביד היה לצפות כי יתרחש אירוע במהלכו ייפגע עובד, בין אם כתוצאה מהשמטות הסכין מידיו של עובד או כתוצאה מתקיפה כפי שארע. תנאי עבודה כמתואר "מזמינים" עבודה נמהרת ותזזיתית, שאינה מתנהלת על מי מנוחות, ומחייבת מתן הנחיות עבודה ברורות וכן פיקוח הדוק יותר של המעביד, אשר לא הוכח כי היה קיים כלל.".

לעומת זאת, במקרה אחר דובר על עובדים שהכריזו סכסוך עבודה ואחד מהם החליט להמשיך ולעבוד רגיל. התנהל ויכוח בין העובד לשאר העובדים וכתוצאה מאותו ויכוח לקה אותו עובד בליבו.העובד הגיש תביעה כנגד המעסיק. במקרה זה קבע בית המשפט כי אין אחריות למעסיק מכיוון ש"לחץ בעבודה, וויכוחים ומחלוקות, המביאים בעקבותיהם רוגז, כעס, חימה… הם ביטויי רגש והתנהגות יומיומית, בבחינת "סיכון" רגיל ושכיח.אולם אירוע לבבי כתוצאה מרגשות אלו, אינו סיכון שכיח ורק נזקים צפויים יכולים להיחשב כ"גורמי אשם"…".

ההבדל העיקרי בין שני המקרים הינו שבמקרה של הריב עם הסכין, המעסיק הוא זה שגרם בהתנהגותו להתפרצות הריב והוא היה אף יכול לצפות את התוצאה של הריב. לעומת זאת – במקרה השני, המעסיק הוא לא זה שיצר את הסיכון והוא אף לא היה יכול לצפות שויכוח בין עובדים יכול לגרום להתקף לב לאחד העובדים.

רק אציין כי למרות שבית המשפט דחה את תביעת העובד עקב האירוע הלבבי, הוא עדיין מצא לנכון לסייג את עצמו ולקבוע כי "איני בא לומר כי לא ייתכנו כלל מקרים בהם יימצא מעביד אחרי גם לאירוע לבבי שנגרם למי מעובדיו, אולם מקרים אלו יהיו חריגים וקיצוניים במיוחד, ולא זה המקרה שבפנינו.".

לסיכום –אחריות המעסיק כלפי עובדיו הינה כמעט מוחלטת וכל עובד אשר נפגע בתאונת עבודה עקב תנאי עבודה, ואפילו במקרה של ריב בין עובדים, כדאי שיבדוק את זכויותיו בנוגע לתביעת רשלנות כלפי המעסיק.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. החתום מעלה לא יישא באחריות כלשהי, עקיפה או ישירה, לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש באמור לעיל. בכל מקרה, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי פרטני.