במקרים רבים תאונה אחת יכולה להיחשב הן כתאונת דרכים והן כתאונת עבודה. עורך דין דני כהן מסביר בפירוט:

כך לדוגמא:

א. תאונת דרכים המתרחשת תוך כדי העבודה: סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר תאונת עבודה כ"תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.". דהיינו – אם אדם נפגע בתאונת דרכים כשהוא מבצע את עבודתו (איש מכירות בדרך ללקוח, שליח בדרך לבצע שליחות, פועל שהיה בדרך לרכישת מוצר בעבור המעסיק וכיוצא באלה), הרי שמדובר בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה.

ב. תאונת דרכים בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה הביתה: סעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי מרחיב את הגדרת המונח "תאונת עבודה" וקובע כי "רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם – (1) אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו;". יש לשים לב – לא כל תאונה בדרך לעבודה או בחזרה ממנה מהווה "תאונה בעבודה". סעיף 81 לחוק הביטוח הלאומי מצמצם את ההרחבה של סעיף 80 וקובע כי "(א) תאונה שאירעה תוך כדי נסיעה או הליכה בנסיבות האמורות בפסקאות (1) … של סעיף 80, אין רואים אותה כתאונה בעבודה אם חלה בנסיעה או בהליכה הפסקה או סטייה של ממש מהדרך המקובלת, כשההפסקה או הסטייה לא היו למטרה הכרוכה במילוי חובותיו של המבוטח כלפי מעבידו … ".

עורך דין דני כהן מוסיף: אין מדובר בהגדרה פשוטה וקצרה היריעה מלהכיל את הפרשנות שנתנו בתי הדין לעבודה להגדרה של "הפסקה או סטייה של ממש מהדרך המקובלת". יחד עם זאת, אם נרצה לפשט את העניין, נוכל לומר כי:

  1. אם תאונת הדרכים התרחשה בדרך מהבית לעבודה או מהעבודה לבית (ללא הפסקה או סטייה    משמעותית בדרך) – מדובר בתאונת דרכים שהיא גם תאונה בעבודה.
  2. אם בדרך מהעבודה לבית או מהבית לעבודה, נעשתה הפסקה או סטייה מהדרך (כגון שהנפגע עבר  אצל הוריו בכדי לבקר אותם, והמשיך משם ואז התרחשה התאונה) – אין מדובר בתאונה בעבודה.

או.קיי. – אז הגענו למסקנה שתאונת הדרכים שעברנו היא גם תאונת עבודה. מה הלאה? פשוט מאוד. אנחנו מתחילים לעבוד בשני מישורים מקבילים – במישור מול הביטוח הלאומי ובמישור מול חברת הביטוח.

לעבודה בשני מישורים ישנה משמעות קרדינאלית, שכן אין מדובר במישורים מקבילים, אלא במישורים שיש להם נקודות ממשק בעלות חשיבות:

 נקודת ממשק ראשונה – מכל פיצוי שמגיע לנפגע מחברת ביטוח עקב תאונת דרכים, ינוכה כל סכום שהוא קיבל בפועל מביטוח לאומי או סכום שהיה מגיע לו אילו היה מנצל את זכותו מול הביטוח הלאומי. דהיינו – אם הנפגע החליט שלא לתבוע את הביטוח הלאומי, עדיין מכל סכום שמגיע לו, ינכו לו כספים שהיו מגיעים לו אילו היה תובע את הביטוח הלאומי.

נקודת ממשק שנייה:
אם נקבעה (או שלא נקבעה) לנפגע נכות בביטוח הלאומי לפני שהחל ההליך המשפטי מול חברת הביטוח, קביעת הביטוח הלאומי מחייבת גם במערכת היחסים בין הנפגע לבין חברת הביטוח (לחיוב ולשלילה).
אילו ההליך המשפטי מול חברת הביטוח החל לפני מיצוי זכויות הנפגע בביטוח הלאומי, הרי שהנכות של הנפגע במערכת היחסים שלו עם חברת הביטוח תיקבע ע"י רופא מומחה הממונה על ידי בית המשפט. רק אדגיש כי הנכות שנקבעת על ידי הרופא המומחה, לא מחייבת את הביטוח הלאומי.

בכל מקרה – אמנם חשוב שתדעו לאן אתם נכנסים, אך האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

עצה ידידותית לי אליכם – אל תחשבו שאתם יודעים הכל, הסתייעו בעזרה משפטית.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. החתום מעלה לא יישא באחריות כלשהי, עקיפה או ישירה, לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש באמור לעיל. בכל מקרה, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי פרטני.