אנו עובדים קשה מאוד ופעמים רבות משתכרים שכר שלא תמיד מספיק לנו לכל צרכנו והתסכול גדל כשאנו שמים לב כי מורידים לנו מהשכר דמי ביטוח לאומי.

ככל שהשכר גבוה יותר, כך גם דמי הביטוח הלאומי גבוהים יותר (עד תקרה מסוימת).

לגובה השכר שלנו יש משמעות רבה כאשר אנו נפגעים בתאונת עבודה.

על כך ועל נושאים נוספים אעסוק להלן.

מי זכאי לפנות לענף נפגעי עבודה בביטוח לאומי:

כל אדם שנפגע בעבודה, זכאי לפנות לענף נפגעי עבודה בביטוח לאומי.

ענף נפגעי עבודה בביטוח לאומי דואג לשלם לנפגע פיצוי עבור ימי המחלה שנגרמו לו כתוצאה מהפגיעה בעבודה ופיצוי נוסף אם חס וחלילה הפגיעה גרמה לנכות זמנית או קבועה / צמיתה.

פיצוי עבור ימי מחלה:

חוק הביטוח הלאומי קובע כי כל אדם שכתוצאה מפגיעה בעבודה לא יכול להמשיך ולעבוד, ישלם לו המוסד לביטוח לאומי פיצוי בגובה של 75% מהשכר וזאת לתקופה של כשלושה חודשים.

בסיס הפיצוי החודשי נקבע עפ"י ממוצע של 4 משכורות אחרונות של הנפגע.

למה 75% מהשכר? ככל הנראה מטרת קביעה זו היא לעודד נפגעים לחזור לעבודה כמה שיותר מהר ולא להישאר בבית.

פיצוי עבור נכות זמנית:

יש מקרים בהם נפגע בעבודה, גם אם הוא חוזר לעבודה, עדיין סובל מהשפעות התאונה ועדיין הוא מוגבל בתפקודו באופן זמני או קבוע.

בגין מגבלות אלו, זמניות או קבועות, זכאי הנפגע לפיצוי מהביטוח הלאומי.

כדי לבדוק זכאות זו, על הנפגע לפנות לביטוח הלאומי ולבקש לעמוד לבדיקה בפני וועדה רפואית. הוועדה הרפואית בודקת את הנפגע וקובעת אם נותרה לו נכות כתוצאה מהפגיעה בעבודה ואם הנכות הזו הינה זמנית או קבועה.

כשמדובר בנכות זמנית, יהיה זכאי הנפגע לפיצוי בשיעור של 75% מהשכר החודשי המוכפל בגובה הנכות הזמנית ובהכפלת תקופת הנכות הזמנית.

לדוגמא – אם לנפגע בעבודה נקבעה נכות זמנית בשיעור של 50% למשך חודשיים ושכרו היה 10,000 ₪, הפיצוי יהיה לפי החישוב הבא: 7,500 ₪ (75% מהשכר החודשי) X 50% (נכות) X 2 (חודשים).

פיצוי עבור נכות צמיתה:

לאחר תום תקופת הנכות הזמנית, יכול שייקבע כי נותרה או שלא נותרה לנפגע נכות צמיתה.

במידה ולא נותרה נכות רפואית צמיתה – לא יהיה זכאי הנפגע לשום פיצוי נוסף.

במידה ונקבעה לנפגע נכות רפואית צמיתה, הרי שיש לחלק את גובה הנכויות לשלושה רבדים, כאשר הימצאות ברובד כזה או אחר משפיעה על גובה ואופן תשלום הפיצוי המגיע לנפגע:

רובד ראשון: נפגע בעבודה שנקבעה לו נכות צמיתה הנמוכה מ- 9%, לא יהיה זכאי לשום פיצוי.

רובד שני: נפגע בעבודה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 9% ועד 20% (לא כולל 20%), יהיה זכאי למענק חד פעמי בשיעור של 75% מהשכר בהכפלת גובה הנכות שנקבעה לו ובהכפלה של 43 קצבאות.

רובד שלישי – נפגע בעבודה שנקבעה לו נכות צמיתה של 20% ומעלה, יהיה זכאי לקצבה חודשית בשיעור של 75% מהשכר בהכפלת שיעור הנכות שנקבעה.

פיצוי נוסף במקרה שהנכות הרפואית משפיעה על התפקוד בעבודה:

לאחר שהוועדה הרפואית קובעת את גובה הנכות הרפואית, היא רשאית לבדוק אם הנכות הרפואית משפיעה על מקצועו עבודתו ועיסוקו של הנפגע בעת התאונה.

אם הוועדה סבורה כי הנכות הרפואית אינה משפיעה על מקצועו עבודתו ועיסוקו של הנפגע בעת התאונה, המצב נשאר כמו שהוא והנפגע זכאי לפיצוי לפי הנכות הרפואית שנקבעה לו.

אם הוועדה סבורה כי הנכות הרפואית כן משפיעה על מקצועו עבודתו ועיסוקו של הנפגע בעת התאונה, יש לה סמכות להגדיל את הנכות הרפואית ב- 50% יותר, ובתנאי שהגדלת הנכות לא תגרום למעבר מרובד לרובד.

לדוגמא: אם לנפגע נקבעה נכות של 10%, רשאית הוועדה הרפואית להגדיל את הנכות עד 15% (שכן הנכות נשארת באותו רובד – הרובד השני), אך אם לנפגע נקבעה נכות של 19%, הוועדה אינה רשאית להגדיל את הנכות גם אם היא רוצה, שכן הגדלת הנכות תביא לכך שהנפגע "יקפוץ" מרובד שני לרובד השלישי.

בכל מקרה, על הנפגע חלה החובה לפנות לוועדה ולשכנע אותה שעליה להשתמש בסמכות זו.

לציין כי נפגע רשאי לערר על החלטת וועדה רפואית לוועדת עררים והוא אף רשאי לערער על החלטת וועדה לעררים לבית הדין האזורי לעבודה.

בנוסף, נפגע רשאי בתנאים מסוימים לפנות אל המוסד לביטוח הלאומי ולבקש בדיקה חוזרת אם חלה החמרה במצבו מאז הבדיקה בפני הוועדה הרפואית.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. החתום מעלה לא יישא באחריות כלשהי, עקיפה או ישירה, לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש באמור לעיל. בכל מקרה, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי פרטני.