החופש הגדול הולך ונגמר ושנת לימודים חדשה בפתח.  שנת לימודים הינה שנה של רכישת השכלה ורכישת חוויות מסוגים שונים, אך שנת הלימודים טומנת בחובה גם תאונות.

וכמו בכל שנה, גם השנה עולה השאלה – מהן זכויותיהם של תלמידים במקרה של תאונה?

את התשובה לשאלה זו יש לחלק ל- 2:

א. פיצוי עקב ביטוח אישי.

ב. פיצוי עקב רשלנות.

פיצוי עקב ביטוח אישי:

סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה, קובע כי "מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד …".

אם כן, כל תלמיד בית ספר וכן תלמיד גן שנכנס למסגרת חינוך חינם (במסגרות המפוקחות ע"י משרד החינוך), מבוטח בביטוח תאונות אישיות.

הפרמיה בגין ביטוח תאונות אישיות לתלמידים נגבית באמצעות בית הספר.

הביטוח מכסה את התלמידים לאורך כל שעות היממה וגם בחופשים. רוצה לומר – גם אם תלמיד נפגע בתאונה מחוץ למסגרת בית הספר, הפוליסה עדיין מכסה אותו.

חשוב לדעת כי הביטוח אינו מכסה פגיעה בתאונת דרכים, פגיעה כתוצאה מפעולות איבה או פגיעה מתאונת עבודה שבגינה התלמיד זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.

הפוליסה הינה בנוסח אחיד והיא מפצה עבור מוות, נכויות (מלבד צלקות אסתטיות ונכות הנמוכה מ- 5%), וכן עבור היעדרות מבית הספר עקב תאונה (בתנאי שמדובר בתקופה שלפחות 21 ימים).

בשולי הדברים אציין כי הפוליסה מכסה גם פגיעות של בני משפחה שנפגעו בתאונה בעת שהשתתפו בפעולות ליווי והשגחה מטעם בית הספר.

פיצוי עקב רשלנות:

במידה והתלמיד נפגע בתאונה עקב רשלנות של אחר, יהיה זכאי התלמיד, בנוסף לפיצוי מכח ביטוח התלמידים, גם לפיצוי ממי שבאשמתו התרחשה התאונה.

כשמדובר בתאונה שהתרחשה בבית הספר, יש לבדוק אם בית הספר התרשל.

בתי המשפט קבעו שלמשרד החינוך ולבית הספר קיימת אחריות רבה כלפי התלמידים וכי על צוות המורים להשגיח היטב מחשש לפגיעה בתלמידים. כמו כן, קיימת חובה של בית הספר לדאוג כי הסביבה בה מצויים התלמידים, תהיה סביבה בטוחה וללא מפגעים.

כך לדוגמא נקבע כי על משרד החינוך ובית הספר לפצות תלמיד אשר נפגע עקב מפגע שהיה בבית הספר.

כמו כן, במקרה בו תלמיד נפגע במשחק כדורגל במסגרת שיעור ספורט לאחר "תיקול" של תלמיד אחר, חוייב משרד החינוך לפצות את התלמיד מכיוון שהמגרש לא היה תקני ומכיוון שמי שהעביר את שיעור הספורט לא היה מורה לחינוך גופני.

מכל מקום, כמובן שכדאי להיעזר בייעוץ משפטי בטרם החלטה על נקיטת הליכים משפטיים.

שתהיה לכולנו שנת לימודים פוריה ונטולת תאונות.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. החתום מעלה לא יישא באחריות כלשהי, עקיפה או ישירה, לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש באמור לעיל. בכל מקרה, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי פרטני.