משמעות הרשעתו של משה קצב בפלילים: מעבר לתחום הציבורי והפלילי, להרשעתו של משה קצב קיימת נפקות משפטית אזרחית חשובה. במידה ותחפוצנה בכך, זכאיות נפגעות העבירה להגיש כנגד משה קצב תביעה נזיקית בבית משפט אזרחי, כאשר כעת, לאחר שפסק הדין המרשיע את קצב הפך לחלוט, "עבודתן" תהא פשוטה הרבה יותר.

נאלמו תרועות הפסטיבלים. נדמו חצוצרות התקשורת. בית המשפט העליון אמר את דברו – משה קצב, נשיאה השמיני של מדינת ישראל, הוא אנס. משה קצב, הנשיא שנתפס בקלקלתו ואולץ להתפטר בשלהי כהונתו, יירצה 7 שנים בבית הכלא.

אמנם עדיין קיימת אפשרות נוספת לפרקליטי קצב לנסות ולשנות את רוע הגזירה על דרך של עתירה לקיום דיון נוסף או בקשה למשפט חוזר, אך אופציות אלו הינן בבחינת משאלת לב יותר מאשר תרחיש ריאלי.

הלכה למעשה, תמו אפשרויותיו המשפטיות של משה קצב. פסק הדין הינו סופי וחלוט (דהיינו – לא ניתן לשנותו).

הנפקדות המשפטית והאזרחית במשפטו של משה קצב

מעבר לתחום הציבורי והפלילי, להרשעתו של משה קצב קיימת נפקות משפטית אזרחית חשובה. במידה ותחפוצנה בכך, זכאיות נפגעות העבירה להגיש כנגד משה קצב תביעה נזיקית בבית משפט אזרחי, כאשר כעת, לאחר שפסק הדין המרשיע את קצב הפך לחלוט, "עבודתן" תהא פשוטה הרבה יותר.

סעיף 42 לפקודת הראיות קובע כי "הממצאים והמסקנות של פסק דין חלוט במשפט פלילי, המרשיע את הנאשם, יהיו קבילים במשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם אם המורשע … הוא בעל דין במשפט האזרחי.".

ובמילים פשוטות – מקום בו תחלטנה נפגעות העבירה לממש את זכותן ולהגיש תביעה אזרחית כנגד משה קצב בבית משפט אזרחי, תיחסך מהן הטראומה של פירוט מעשי העבירה על דוכן העדים והן לא תאלצנה להוכיח בשנית כי נאנסו או כי בוצע בהן מעשה מגונה (שכן הדבר הוכרע בבית המשפט העליון בהליך הפלילי). בתביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים, בית המשפט האזרחי מחויב לקבל את הכרעת הדין בהליך הפלילי. משכך, כל שיצטרך בית המשפט האזרחי לדון בו הוא שאלת הנזק שנגרם לנפגעות העבירה כתוצאה ממעשי קצב ולפסוק להן פיצוי בהתאם.

אמנם חלק מתביעות נפגעות העבירה התיישנו לכאורה שכן חלפו למעלה משבע שנים ממועד ביצוען, אך עדיין קיימות אפשרויות משפטיות לנסות ולהתגבר על מכשול זה.

"חומרת העונש אינה חשובה כמו ההכרעה" צוטטה א' ממשרד התחבורה מיד לאחר פסק הדין של בית המשפט העליון. בין אם התכוונה לכך ובין אם לאו – הצדק עמה, שכן ההכרעה של בית המשפט העליון נותנת בידי נפגעות העבירה כלים משמעותיים לתבוע מהאנס פיצוי בגין כל הנזקים שנגרמו להן עקב הסבל הרב שעברו.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. החתום מעלה לא יישא באחריות כלשהי, עקיפה או ישירה, לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש באמור לעיל. בכל מקרה, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי פרטני.